Kvalitni vzdelavani pro vsechny

Aktuálně

Pozvánka na seminář (nejen) pro rodiče ke školské legislativě, Liberec 9. 6. 2020

Pozvánka na seminář (nejen) pro rodiče ke školské legislativě, Liberec 9. 6. 2020

28. 5. 2020

Občanské sdružení D. R. A. K., z. s. ve spolupráci se Spolu, z. s. pořádají v červnu seminář (nejen) pro rodiče ke školské legislativě.

Několik poznámek k několika druhům asistenta pedagoga a dalším asistencím

Několik poznámek k několika druhům asistenta pedagoga a dalším asistencím

26. 5. 2020

Jaké máme druhy asistenta pedagoga? Pro koho je asistent pedagoga? Pro učitele? Pro děti? - Veronika Doležilová pro časopis "Řízení školy"

Stanovisko Spolu, z. s. k nemožnosti návratu některých dětí se SVP do škol

Stanovisko Spolu, z. s. k nemožnosti návratu některých dětí se SVP do škol

19. 5. 2020

Pokyn MŠMT omezující návrat některých žáků speciálního školství do škol je v rozporu s rozhodnutím vlády i školským zákonem.

Změny v příspěvku na ošetřování člena rodiny v době stavu nouze

Změny v příspěvku na ošetřování člena rodiny v době stavu nouze

13. 5. 2020

Příspěvek na ošetřování člena rodiny - OŠETŘOVNÉ, je zachováno ve výši 80% po dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19.

Jakým způsobem řešit na základní škole suplování asistenta pedagoga?

Jakým způsobem řešit na základní škole suplování asistenta pedagoga?

29. 4. 2020

Může škola požadovat po rodiči dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, aby suploval za asistenta pedagoga (např. když onemocní)? Máme pro vás odpověď.

Budoucí učitelé obavu ze společného vzdělávání většinou nemají

Budoucí učitelé obavu ze společného vzdělávání většinou nemají

4. 4. 2020

Celkem 280 studentů ze čtyř pedagogických fakult se zapojilo do našeho dotazníkového šetření, které se mj. zaměřilo na postoje budoucích pedagogů ke společnému vzdělávání.

Stanovisko Spolu, z. s. ke zrušení některých podpůrných opatření ve speciálních školách a třídách

Stanovisko Spolu, z. s. ke zrušení některých podpůrných opatření ve speciálních školách a třídách

22. 2. 2020

Vydali jsme stanovisko k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb., kterou jsou rušena některá podpůrná opatření ve speciálních třídách či školách.

Jaké jsou právní vztahy mezi orgány státní správy a samosprávy jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?

Jaké jsou právní vztahy mezi orgány státní správy a samosprávy jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?

18. 2. 2020

Veronika Doležilová pro Řízení školy, tentokrát o vztazích mezi zřizovateli a školami.

Zveme vás na seminář emoční sebeobrany pro rodiče

Zveme vás na seminář emoční sebeobrany pro rodiče

16. 1. 2020

Spolu, z. s. ve spolupráci s Institutem emoční sebeobrany zve na seminář Emoční sebeobrana pro rodiče věnovaný duševní hygieně a práce s emocemi.

Rozhodli jsme se pro změnu: máme nový název a také sídlo spolku

Rozhodli jsme se pro změnu: máme nový název a také sídlo spolku

30. 12. 2019

Rodiče za inkluzi, z. s. se s koncem roku 2019 přejmenovali. Hlavní aktivity a činnost spolku zůstávají beze změny, nově však budou realizovány pod hlavičkou Spolu, z. s.

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12