Kvalitni vzdelavani pro vsechny

Aktuálně

Je možné, aby dítě se stupněm podpory 4 vzdělávané ve speciální třídě běžné školy nemělo individuální vzdělávací plán?

Je možné, aby dítě se stupněm podpory 4 vzdělávané ve speciální třídě běžné školy nemělo individuální vzdělávací plán?

29. 9. 2020

Odpověď naleznete v dalším příspěvku z naší bezplatné poradny (nejen) pro rodiče dětí se SVP.

Pozvánka na členskou schůzi spolku Spolu, z. s. dne 8. 10.

Pozvánka na členskou schůzi spolku Spolu, z. s. dne 8. 10.

30. 8. 2020

Zveme vás na členskou schůzi spolku Spolu, z. s., která se bude konat 8. října od 16.00 do 17.30. Schůze proběhne online, link pro přihlášení zašleme přihlášeným účastníkům nejpozději den před setkáním.

Stanovisko Spolu, z. s. k nemožnosti určovat právními předpisy počty ped. pracovníků jako PO ve třídách

Stanovisko Spolu, z. s. k nemožnosti určovat právními předpisy počty ped. pracovníků jako PO ve třídách

30. 8. 2020

S novelou vyhlášky č. 27/2016 Sb. účinnou od ledna 2020 došlo k omezení počtu pedagogických pracovníků ve třídě. Spolu z. s. k tomu vydalo své stanovisko.

Jak se provádí podpůrné opatření obohacování s docházkou na VŠ u mimořádně nadaných žáků?

Jak se provádí podpůrné opatření obohacování s docházkou na VŠ u mimořádně nadaných žáků?

29. 8. 2020

Může dítě v rámci PO obohacování docházet na VŠ? Jaké podmínky musí dítě splňovat?

Závěrečná konference Inspirace v odlišnosti projektu Inspiro

Závěrečná konference Inspirace v odlišnosti projektu Inspiro

29. 8. 2020

Ve středu 16. 9. proběhne na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci závěrečná konference v rámci projektu Inspiro.

Může škola ukončit vzdělávání dítěte na základě jeho "postižení"? Má dítě v ZUŠ nárok na asistenta pedagoga?

Může škola ukončit vzdělávání dítěte na základě jeho "postižení"? Má dítě v ZUŠ nárok na asistenta pedagoga?

25. 6. 2020

Další příspěvek z naší poradny se týká vzdělávání v ZUŠ.

Je mateřská škola oprávněna omezit docházku dítěte do MŠ z důvodu jeho „problematického“ chování?

Je mateřská škola oprávněna omezit docházku dítěte do MŠ z důvodu jeho „problematického“ chování?

29. 5. 2020

Vybrali jsme pro vás další příspěvek z naší poradny (nejen) pro rodiče.

Závěrečná konference Inspirace v odlišnosti projektu Inspiro

Závěrečná konference Inspirace v odlišnosti projektu Inspiro

28. 5. 2020

V úterý 16. 6. proběhne na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci závěrečná konference v rámci projektu Inspiro.

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11