Kvalitni vzdelavani pro vsechny

Aktuálně

Je mateřská škola oprávněna omezit docházku dítěte do MŠ z důvodu jeho „problematického“ chování?

Je mateřská škola oprávněna omezit docházku dítěte do MŠ z důvodu jeho „problematického“ chování?

29. 5. 2020

Vybrali jsme pro vás další příspěvek z naší poradny (nejen) pro rodiče.

Závěrečná konference Inspirace v odlišnosti projektu Inspiro

Závěrečná konference Inspirace v odlišnosti projektu Inspiro

28. 5. 2020

V úterý 16. 6. proběhne na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci závěrečná konference v rámci projektu Inspiro.

Pozvánka na seminář (nejen) pro rodiče ke školské legislativě, Liberec 9. 6. 2020

Pozvánka na seminář (nejen) pro rodiče ke školské legislativě, Liberec 9. 6. 2020

28. 5. 2020

Občanské sdružení D. R. A. K., z. s. ve spolupráci se Spolu, z. s. pořádají v červnu seminář (nejen) pro rodiče ke školské legislativě.

Několik poznámek k několika druhům asistenta pedagoga a dalším asistencím

Několik poznámek k několika druhům asistenta pedagoga a dalším asistencím

26. 5. 2020

Jaké máme druhy asistenta pedagoga? Pro koho je asistent pedagoga? Pro učitele? Pro děti? - Veronika Doležilová pro časopis "Řízení školy"

Stanovisko Spolu, z. s. k nemožnosti návratu některých dětí se SVP do škol

Stanovisko Spolu, z. s. k nemožnosti návratu některých dětí se SVP do škol

19. 5. 2020

Pokyn MŠMT omezující návrat některých žáků speciálního školství do škol je v rozporu s rozhodnutím vlády i školským zákonem.

Změny v příspěvku na ošetřování člena rodiny v době stavu nouze

Změny v příspěvku na ošetřování člena rodiny v době stavu nouze

13. 5. 2020

Příspěvek na ošetřování člena rodiny - OŠETŘOVNÉ, je zachováno ve výši 80% po dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19.

Jakým způsobem řešit na základní škole suplování asistenta pedagoga?

Jakým způsobem řešit na základní škole suplování asistenta pedagoga?

29. 4. 2020

Může škola požadovat po rodiči dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, aby suploval za asistenta pedagoga (např. když onemocní)? Máme pro vás odpověď.

Budoucí učitelé obavu ze společného vzdělávání většinou nemají

Budoucí učitelé obavu ze společného vzdělávání většinou nemají

4. 4. 2020

Celkem 280 studentů ze čtyř pedagogických fakult se zapojilo do našeho dotazníkového šetření, které se mj. zaměřilo na postoje budoucích pedagogů ke společnému vzdělávání.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9