Kvalitni vzdelavani pro vsechny

Aktuálně

Výroční zpráva spolku Spolu, z. s. za rok 2019

Výroční zpráva spolku Spolu, z. s. za rok 2019

30. 10. 2020

Co se nám podařilo v roce 2019 a jak jsme naplňovali naše cíle ve třech hlavních oblastech naší činnosti – síťování a spolupráce, poradenství a osvěta a advokacie a legislativa, se dozvíte ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření Spolu, z. s. za minulý rok.

Jak postupovat, když se u žáka v 1. třídě objeví speciální vzdělávací potřeby

Jak postupovat, když se u žáka v 1. třídě objeví speciální vzdělávací potřeby

30. 10. 2020

Ne vždy je pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zřejmé, co mohou při vzdělávání svého dítěte očekávat a co se očekává od nich. Jaká jsou podpůrná opatření a jak probíhá vyšetření ve školském poradenském zařízení, se dočtete v článku NPI ČR.

Zapojte se do projektu "Právo na vzdělání"

Zapojte se do projektu "Právo na vzdělání"

30. 10. 2020

Amnesty International hledá v rámci projektu Právo na vzdělání rodiny ochotné podělit se o svou zkušenost s diskriminačním přístupem ve vzdělávání a překážkami, s nimiž se jejich děti musely ve škole vypořádat.

Stanovisko Spolu, z. s. k návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Stanovisko Spolu, z. s. k návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb.

29. 9. 2020

Návrh novely je v rozporu se školským zákonem, neboť počítá s tím, že na některá podpůrná opatření by měly nárok jen některé děti podle druhu jejich zdravotního handicapu.

Je možné, aby dítě se stupněm podpory 4 vzdělávané ve speciální třídě běžné školy nemělo individuální vzdělávací plán?

Je možné, aby dítě se stupněm podpory 4 vzdělávané ve speciální třídě běžné školy nemělo individuální vzdělávací plán?

29. 9. 2020

Odpověď naleznete v dalším příspěvku z naší bezplatné poradny (nejen) pro rodiče dětí se SVP.

Pozvánka na členskou schůzi spolku Spolu, z. s. dne 8. 10.

Pozvánka na členskou schůzi spolku Spolu, z. s. dne 8. 10.

30. 8. 2020

Zveme vás na členskou schůzi spolku Spolu, z. s., která se bude konat 8. října od 16.00 do 17.30. Schůze proběhne online, link pro přihlášení zašleme přihlášeným účastníkům nejpozději den před setkáním.

Stanovisko Spolu, z. s. k nemožnosti určovat právními předpisy počty ped. pracovníků jako PO ve třídách

Stanovisko Spolu, z. s. k nemožnosti určovat právními předpisy počty ped. pracovníků jako PO ve třídách

30. 8. 2020

S novelou vyhlášky č. 27/2016 Sb. účinnou od ledna 2020 došlo k omezení počtu pedagogických pracovníků ve třídě. Spolu z. s. k tomu vydalo své stanovisko.

Jak se provádí podpůrné opatření obohacování s docházkou na VŠ u mimořádně nadaných žáků?

Jak se provádí podpůrné opatření obohacování s docházkou na VŠ u mimořádně nadaných žáků?

29. 8. 2020

Může dítě v rámci PO obohacování docházet na VŠ? Jaké podmínky musí dítě splňovat?

Závěrečná konference Inspirace v odlišnosti projektu Inspiro

Závěrečná konference Inspirace v odlišnosti projektu Inspiro

29. 8. 2020

Ve středu 16. 9. proběhne na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci závěrečná konference v rámci projektu Inspiro.

Může škola ukončit vzdělávání dítěte na základě jeho "postižení"? Má dítě v ZUŠ nárok na asistenta pedagoga?

Může škola ukončit vzdělávání dítěte na základě jeho "postižení"? Má dítě v ZUŠ nárok na asistenta pedagoga?

25. 6. 2020

Další příspěvek z naší poradny se týká vzdělávání v ZUŠ.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9