Kvalitni vzdelavani pro vsechny

Kdo jsme

Jsme dobrovolné spojení rodičů, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání.

Věříme, že má nezastupitelnou roli v přípravě všech dětí na dospělý život.

Jsme přesvědčeni, že snaha vzdělávat děti společně a přitom s ohledem na jejich individuální potřeby tak, aby co nejlépe naplnily svůj potenciál, je přístup, který je v souladu nejen s cíli moderní pedagogiky, ale i potřebami vyspělé společnosti 21. století.

Budeme rádi, když se k nám přidáte, abychom svou vizi společného vzdělávání mohli prosazovat společně.

Jak pracujeme

V roce 2015 vznikla za podpory tehdejší Nadace Open Society Fund Praha nezávislá rodičovská platforma Rodiče za inkluzi a v dubnu 2018 byl pak založen stejnojmenný spolek. V prosinci 2019 došlo ke změně původního názvu spolku na Spolu, z. s

Činnost spolku je řízena předsedou a koordinačním výborem, ve kterém pracují rodiče, kteří jsou současně odborníky v oblasti vzdělávání a zástupci organizací věnujících se lidem se znevýhodněním či postižením. Spolek je otevřen nejen rodičům, kteří považují společné vzdělávání za správnou cestu pro své děti, ale také všem, kteří hájí zájmy dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami, například dětí zdravotně, sociálně či kulturně znevýhodněných, dětí s jazykovou bariérou nebo dětí nadaných.

 

 

Spolu, z. s.

_________________________________________________________________

Statutární orgán

předsedkyně: Iva Janská
e-mail: info@spoluskola.cz

Koordinační výbor

Veronika Doležilová, Kamila Mertová, Miroslav Klempar, Iva Janská

Kontakt (doručovací adresa)

Iva Janská, Na Bučance 11, 140 Praha 4

info@spoluskola.cz
p
oradna@spoluskola.cz

Sídlo 

Ružinovská 1161/8, 142 00 Praha 4 Krč

Datová schránka

3n4uaei

IČO

IČO: 06985815
Spisová značka: oddíl L, vložka 70138 u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení

Č. ú.: 2601425265/2010 vedený u Fio Banky

Stanovy

Stanovy spolku Spolu, z. s.

Výroční zprávy

Výroční zpráva spolku Spolu, z. s. za rok 2019
Výroční zpráva spolku Rodiče za inkluzi za rok 2018

Přihláška 

Přihláška do spolku Spolu, z. s. (PDF)

Informační leták

Spolu, z. s. (PDF)

 

Podpora a spolupráce

_________________________________________________________________

Spolek Spolu, z. s. je podporován:

ABAKUS

Naše příběhy

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Lenka

Verunka je naše priorita. Jak skloubit vlastní odpovědnou práci a začlenění dítěte s postižením mezi vrstevníky.

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Jolana

Jen pomáhám svým sousedům. Z pomoci romským dětem k odpovídajícímu vzdělání se stal příklad, který inspiroval ostatní rodiče.

 

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Kateřina

Bojovat za naše děti je dobrý směr na cestě životem. Dítě s Downovým syndromem nám změnilo život a my mu pomáháme začlenit se do naší komunity.

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Mirek

Když Češi hrají hokej, jsou to naši. Zkušenost z Británie mi ukázala, jak Romy začleňovat do společnosti. Věřím, že Romové tu mohou být doma.

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Hanka

Našla jsem školu, kde chtějí. I naše dítě se může radovat z úspěchů a obohatit život svých zdravých spolužáků.

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Magdalena

Vzdělání mi změnilo život. Pomáhám romským dětem, aby jako já našly cestu k důstojnému životu.