Kvalitni vzdelavani pro vsechny

uploads/aktuality/záhlaví/2015-co-delame-stanoviska.jpg

Vydáváme stanoviska

Vydáváme stanoviska k nedorozuměním, aktuálním problémům v praxi a mýtům, které inkluzi doprovázejí. 

17. 12. 2021   Stanovisko Spolu, z. s. - Odklad není podpůrné opatření

21. 9. 2020   Připomínky spolku Spolu, z. s. k návrhu MŠMT na změnu vyhlášky č. 27/2016 Sb. (č.j.  32876/2020) a k návrhu na změnu nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (č.j. 32015/2020-2) (k vypuštění pedagogické intervence ze státem placených podpůrných opatření)

18. 8. 2020   Vyjádření spolku Spolu, z. s. k nemožnosti určovat právními předpisy počty pedagogických pracovníků jako podpůrných opatření ve třídách (§ 17 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

16. 5. 2020 Vyjádření spolku Spolu, z. s. k nemožnosti tzv. dobrovolného návratu  k plnění školní docházky dětí s handicapy uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona, pokud jsou žáky škol  tzv. speciálního školství

18. 2. 2020 Vyjádření spolku Spolu, z. s. k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb., podle které se ve školách zřízených pro děti shandicapy uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona (tzv. speciální školství) od 1. ledna 2020 neposkytují některá podpůrná opatření

6. 5. 2019  Připomínky spolku Rodiče za inkluzi k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., vyhláška č.74/2005 Sb. a vyhláška č. 27/2016 Sb.

18. 12. 2018   Vyjádření spolku Rodiče za inkluzi k počtu pedagogických pracovníků ve třídách běžných škol

05. 12. 2018   Vyjádření spolku Rodiče za inkluzi k návrhu na snížení rozpočtu MŠMT na podpůrná opatření pro děti s odlišnými vzdělávacími potřebami

 21. 12. 2017   Vyjádření aliance Rodiče za inkluzi k návrhům na “zastavení či zrušení” tzv. inkluze

10. 03. 2017   Stanovisko aliance Rodiče za inkluzi k prohlášením samospráv o zabraňování inkluze 

30. 11. 2015   Otevřený dopis aliance Rodiče za inkluzi ministryni školství