Kvalitni vzdelavani pro vsechny

uploads/aktuality/záhlaví/sdruzujeme-rodice-z.jpg

Sdružujeme rodiče

Spolu, z. s. je dobrovolné spojení rodičů, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání. Věříme, že má nezastupitelnou roli v přípravě všech dětí na dospělý život.

Naším cílem je vytvořit fungující podpůrný systém pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zlepšit podmínky pro funkční začlenění jejich dětí do běžných škol i obecné vnímání společného vzdělávání ve společnosti. Chceme vytvořit síť navzájem se podporujících rodičů a podpořit hlas rodičů, kteří mají často v praxi nejslabší pozici mezi dalšími jednotlivými aktéry inkluze, ačkoliv právě oni jsou spolu se svými dětmi uživateli veřejné služby vzdělávání.

Členství ve spolku je bezplatné. Seznam členů je neveřejný. Budeme rádi, když se k nám přidáte i vy!