Kvalitni vzdelavani pro vsechny

uploads/aktuality/záhlaví/2015_co-delame-seminare.jpg

Pořádáme semináře

Pořádáme semináře pro pedagogické pracovníky, pracovníky školských poradenských zařízení, rodiče i širokou veřejnost. Pro všechny, které zajímá téma inkluze. 

Naše akce

18.03.2019   Informační seminář pro rodiče z Rané péče Imy v Soběslavi

25.02.2019   Informační seminář pro pečující z Unie pečujích v Brně

05.01.2019   Informační seminář pro rodiče na kurzu pro Obhájce práv lidí se zdravotním postižením v Praze

06.12.2018   SPOLU VE ŠKOLE - Debata se studenty pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem

27.11.2018   Seminář na téma "Nadání je také odlišností" v Liberci 

14.11.2018   SPOLU VE ŠKOLE - Debata se studenty pedagogické fakulty UK v Praze

25.10.2018   Pracovní snídaně pro poslance v rámci Týdne pro inkluzi 2018

23.10.2018   Brno o inkluzi v rámci Týdne pro inkluzi 2018

29.07.2018   Besedy pro rodiče v Krkonoších

23.07.2018   Besedy pro rodiče v Krkonoších

31.05.2018   Beseda pro rodiče v Chlumu u Třeboně

04.04.2018   Debata s Rodiči za inkluzi na Noci vzdělávání na Pedagogické fakultě v Praze

22.02.2018   Zrcadlo inkluze - Debata se studenty i odborníky na Pedagogické fakultě v Olomouci

09.01.2018   Seminář Jak na společné vzdělávání v Liberci

20.06.2017   Seminář pro romské rodiče v Liberci 

25.04.2017   Seminář na téma Individuální vzdělávací plán v Liberci

27.02.2017   Seminář na téma Individuální vzdělávací plán v Praze 

09.01.2017   Seminář Jak na společné vzdělávání v Liberci

17.10.2016   Seminář Inkluze je jen jedna a ta je pro všechny v Ostravě 

15.06.2016   Seminář na téma Inkluze? Spolupráce! v Liberci 

14.04.2016   Seminář v Novém Městě na Moravě na téma Inkluzivní novela školského zákona 

05.11.2015   Seminář na téma Školní družiny, školní jídelny a akce pořádané školou v Praze

14.10.2015   Seminář na téma Školní družiny a školní jídelny v Brně

 

Akce, kde hostujeme 

27.03.2019  Informační seminář NIDV APIV B na téma "Mimořádně nadaní v novém systému zavedeném tzv. inkluzivní novelou školského zákona"

22.01.2019  Informační seminář NIDV APIV B na téma "Mají nadaní a mimořádně nadaní nárok na podporu v novém systému podpůrných opatření?" v Českých Budějovicích

11.01.2019  Informační seminář na téma "Nový právní rámec vztahů mezi PLPP, IVP s ŠVP a RVP obsažený v tzv. inkluzivní novele školského zákona" v Brně 

08.01.2018   Informační seminář na téma "Mají nadaní a mimořádně nadaní nárok na podporu v novém systému podpůrných opatření?" v Praze 

22.11.2018   Konference Dyskorunka 2018

22.10.2018   Informační seminář NIDV APIV B na téma "Mají nadaní a mimořádně nadaní nárok na podporu v novém systému podpůrných opatření?" v Praze

15.10.2018   Informační seminář na téma "Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi a jak na ně" v Praze

08.10.2018   Informační seminář na téma "Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi a jak na ně" v Kolíně

09.10.2018   Večer pro občanskou společnost v rámci Festivalu demokracie Fórum 2000

01.10.2018   Informační seminář NIDV APIV B na téma "Mají nadaní a mimořádně nadaní nárok na podporu v novém systému podpůrných opatření?" v Jihlavě

29.08.2018   Informační seminář NIDV APIV B na téma "Nový právní rámec vztahů mezi PLPP, IVP s ŠVP a RVP obsažený v tzv. inkluzivní novele školského zákona" v Praze

19.06.2018  Informační seminář NIDV APIV B na téma "Nový právní rámec vztahů mezi PLPP, IVP s ŠVP a RVP obsažený v tzv. inkluzivní novele školského zákona" v Moravské Ostravě

15.06.2018   Informační seminář NIDV APIV B na téma "Mají nadaní a mimořádně nadaní nárok na podporu v novém systému podpůrných opatření?" v Brně

11.06.2018   Informační seminář NIDV APIV B na téma "Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona - a ja na ně" v Lysé nad Labem

05.06.2018   Informační seminář NIDV APIV B na téma "Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona - a ja na ně" v Českých Budějovicích

04.06.2018   Informační seminář NIDV APIV B na téma "Mají nadaní a mimořádně nadaní nárok na podporu v novém systému podpůrných opatření?" v Plzni

21.05.2018   Informační seminář NIDV APIV B na téma "Právní rámec a obsah jednotlivých podpůrných opatření a vztah IVP a PLPP k ŠVP a RVP" v Praze

15.05.2018   Informační seminář NIDV APIV B na téma "Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona - a ja na ně" v Praze

23.04.2018   Informační seminář NIDV APIV B "Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona - a ja na ně" v Jihlavě

13.04.2018   Informační seminář NIDV APIV B "Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona - a jak na ně" v  Brně 

09.04.2018   Informační seminář NIDV APIV B na téma "Právní rámec a obsah jednotlivých podpůrných opatření a vztah IVP a PLPP k RVP a ŠVP" v Českých Budějovicích

27.03.2018   Informační seminář NIDV APIV B na téma "Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona - a jak na ně" v Plzni

20.03.2018   Informační seminář NIDV APIV B na téma "Právní rámec a obsah jednotlivých podpůrných opatření a vztah IVP a PLPP k RVP a ŠVP" v Praze

16.03.2018   Informační seminář NIDV APIV B "Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona - a jak na ně" v  Brně 

12.03.2018   Informační seminář NIDV APIV B na téma "Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona - a jak na ně" v Mělníku

20.02.2018   Informační seminář NIDV APIV B na téma "Právní rámec a obsah jednotlivých podpůrných opatření a vztah IVP a PLPP k RVP a ŠVP" v Praze

30.01.2018   Informační seminář NIDV APIV B na téma "Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona - a jak na ně" v Jihlavě

18.12.2017   Informační seminář NIDV APIV B na téma "Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona - a jak na ně" v Liberci 

12.12.2017   Informační seminář NIDV APIV B na téma "Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona - a jak na ně" v Jihlavě 

17.10.2017   Informační seminář NIDV APIV B na téma "Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona - a jak na ně" v Českých Budějovicích"

10.12.2017   Kurz pro asistenty pedagoga v Bruntále

30.11.2017   Konference Společně ve škole v Praze  

03.04.2017   Seminář Inkluze dětí s Downovým syndromem v Kyjově

27.05.2016   Konference Vzděláváme společně v Brně 

10.05.2016   Beseda na téma Fakta versus mýty o inkluzi v Pardubicích 

19.04.2016   Seminář Nový školský zákon v Centru LIRA v Liberci