Kvalitni vzdelavani pro vsechny

Několik systémových i praktických poznámek k Informaci a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání, 1. část

21. 6. 2020
Aktuálně

Od roku 2005 český právní řád přiznává možnost realizovat základní vzdělávání na 1. stupni formou individuálního vzdělávání, kdy dítě jednoduše řečeno nedochází do školy a je vzděláváno mimo školu (dále jen „domácí vzdělávání“). Od letošního roku je tato forma základního vzdělávání umožněna i pro děti vzdělávající se na 2. stupni základní školy.

Po několika letech zkušeností s domácím vzděláváním MŠMT připravilo v říjnu dokument Informace a doporučení k domácímu vzdělávání (dále jen „Doporučení k domácímu vzdělávání“), ve kterém shrnuje principy a poznatky fungování domácího vzdělávání tak, jak jej upravuje především školský zákon. Struktura Doporučení k domácímu vzdělávání se drží dikce školského zákona natolik, že v kombinaci s detailními informacemi může dojít ke ztrátě orientace v tom, jak a proč je pro školy vhodné, aby byly na domácí vzdělávání připraveny, a jak a proč by měly při existenci domácího vzdělávání postupovat.

Celý článek čtěte zde: https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/nekolik-systemovych-i-praktickych-poznamek-k-informaci-a-doporuceni-msmt-k-individualnimu-vzdelavani-1-cast.a-6735.html