Kvalitni vzdelavani pro vsechny

Konkrétní podmínky přijetí dítěte do mateřské či základní školy

25. 3. 2021
Aktuálně

Konkrétním podmínkám přijetí do mateřské či základní školy se podrobněji věnuje náš stejnojmenný rozšiřující text. Víte například v jakém termínu a jakým způsobem (resp. způsoby) můžete podat přihlášku do školy či školky? Nebo že řádnou žádost o přijetí do spádové základní školy musíte podat i v případě, kdy se chystáte žádat o odklad? A co se stane v momentě, kdy ředitel školy vaše dítě nepřijme? Kdo další bude o (ne)přijetí vašeho dítěte rozhodovat, pokud proti rozhodnutí ředitele MŠ/ZŠ podáte odvolání? 

Čtěte: Konkrétní podmínky přijetí do mateřské či základní školy