Kvalitni vzdelavani pro vsechny

uploads/aktuality/záhlaví/2019-01-05_Obhajci-Rytmus-z.jpg

Informační seminář "Legislativní ukotvení inkluze"

5. 1. 2019
Aktuálně

Rodiče za inkluzi uspořádali informační seminář na téma "Legislativní ukotvení inkluze" v rámci kurzu "Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením" v režii společnosti Rytmus - od klienta k občanovi. Osmiměsíční kurz je určen rodičům a rodinným příslušníkům dětí s postižením a přináší jim informace z oblasti vzdělávání a sociálních služeb, znalosti, praktické dovednosti a sebedůvěru k obhajování práv lidí s postižením a inspiraci od lidí, kterým se podařilo prosadit změny. 

V rámci semináře jsme účastníkům kurzu přiblížili historii inkluzivních tendencí v ČR, jejich právní podstatu, stejně jako platný systém práv a povinností vymezený platnou právní úpravou. Seminář účastníky oslovil a řada z nich vyjádřil zájem o další spolupráci v rámci svých spolků a pacientských organizací, ve kterých jsou činní. 

Prezentace (PDF)